placeholder

Wie wij zijn

Wij zien een wereld voor ons waarin mensen die in een fragiele en conflictsituatie leven, actief hun leven, gezondheid en welzijn weer opbouwen.

Ons verhaal

Onze missie is het ondersteunen en versterken van gemeenschappen die getroffen zijn door een conflict of ramp, zodat zij weer controle krijgen over hun eigen gezondheid en welzijn. Wij zijn ervan overtuigd dat zelfs de meest kwetsbare mensen de innerlijke kracht hebben om (weer) een betere toekomst op te bouwen voor zichzelf en de mensen om hen heen.

HealthNet TPO is in 1992 opgericht door Artsen zonder Grenzen om de kloof te overbruggen tussen de noodhulp die nodig was tijdens en na conflicten en rampen, en structurele ontwikkeling op de lange termijn. De oorspronkelijke naam van de organisatie was HealthNet International (HNI). In 2005 fuseerde HNI met de Transculturele Psychosociale Organisatie (TPO). HNI had kennis en ervaring op het gebied van versterking van gezondheidszorgsystemen en preventie, diagnose en behandeling van ziekten. TPO is een expert op het gebied van psychosociale en geestelijke gezondheidszorg voor overlevenden van oorlog en natuurrampen.

De praktische ervaring van HNI in combinatie met de interventieprogramma's en de academische achtergrond van TPO, zorgden voor de ontwikkeling en implementatie van innovatieve zorgsystemen in door conflicten getroffen gebieden. HealthNet TPO onderhoudt een relatie with onze partnerorganisaties TPO Uganda and TPO Nepal.

Voortbouwend op onze sterke punten heeft HealthNet TPO een nieuwe strategie voor 2019-2023 aangenomen die zich richt op de integratie van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning in al onze projecten. Lees hier meer over de strategie.

Maak kennis met ons team

Thirty Years of HealthNet TPO

In 2022, HealthNet TPO celebrated its thirtieth anniversary. For more than three decades, HealthNet TPO has supported millions of people living in conflict-affected and fragile settings across 45 countries to build a healthier future for themselves and those around them.

Look back at some of our key moments during thirty years of HealthNet TPO.

Timeline: thirty years of HealthNet TPO

Ethiek en beleid

HealthNet TPO zet zich in voor een betere wereld waarin iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld, en vrij is van intimidatie en vooroordelen. Wij hanteren een zero tolerance benadering als het gaat om misbruik, of het nu gaat om fraude of wangedrag in welke vorm dan ook. Daartoe streven wij ernaar onze organisatiecultuur te versterken en hebben wij beleidslijnen en procedures met betrekking tot gender, diversiteit en inclusiviteit, anticorruptie en wangedrag van seksuele aard in welke vorm dan ook.

Wij werken naarstig aan de verbetering van ons bestaande beleid en onze procedures ter voorkoming van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, ten aanzien van klokkenluiders en klachten, bestrijding van seksuele intimidatie, bestrijding van mensenhandel, voorkoming van seksuele uitbuiting en bescherming van kinderen. Wij willen ervoor zorgen dat dit krachtiger beleid doeltreffend en relevant is in onze programma's en al onze kantoren en verder gaat dan de normen van de sector en de eisen van donoren.

Wij hebben een speciale, onafhankelijke ethische commissie ingesteld om de processen te evalueren, toezicht te houden en verslag uit te brengen aan de raad van bestuur. Er is een extern vertrouwenscontactpersoon om belangenconflicten te vermijden en een veilige omgeving te bieden.

We weten dat een beleid meer moet zijn dan woorden op papier. Het is wat we ermee doen dat zal bepalen of het beleid doeltreffend is. We leveren de nodige inspanningen om het beleid uit te voeren en mensen bewust te maken van hun rechten en hoe ze de problemen kunnen aanpakken waarmee ze geconfronteerd worden. Wij richten ons er voortdurend op onze medewerkers en partners bewust te maken van de waarden waar wij voor staan en hoe wij verwachten dat zij handelen.