Onderzoek en ontwikkeling

placeholder

Onderzoek is een belangrijk instrument voor HealthNet TPO om een beter beeld te vormen van de onderliggende mechanismen die de behoeften en (gezondheids)problemen veroorzaken van individuen en gemeenschappen die onder kwetsbare omstandigheden leven in lage inkomenslanden.

Evidence based interventies

In de loop der jaren is onderzoek de basis van ons werk geworden, waardoor we de uitvoering van onze programma's en activiteiten kunnen ontwikkelen en optimaliseren. Deze op onderzoek gebaseerde aanpak en de bevindingen hiervan worden nog steeds toegepast.

Wij ontwikkelen en testen de impact van onze programma's op basis van academisch onderzoek. Zo kunnen wij onze interventies doorontwikkelen en resultaten integreren in nieuwe programma's Wij zoeken naar verbeteringen over hoe, wanneer en waar interventies moeten worden aangeboden om het meeste effect te bereiken.

Key publications

Integratie van MHPSS in de basisgezondheidszorg

Geestelijke gezondheid en sociaal welzijn vormen een belangrijk onderdeel van het vermogen van mensen om met trauma's als gevolg van conflicten, onveiligheid, armoede en andere humanitaire crises om te gaan en deze te boven te komen. Dit is de basis van wat we doen, en in al onze projecten streven we ernaar het welzijn en de geestelijke gezondheid van de mensen met wie we werken te verbeteren, door de kloof op het gebied van geestelijke gezondheidszorg te dichten door geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning (MHPSS) te integreren in de basisdiensten voor volksgezondheid. Onze interventies op het gebied van de integratie van MHPSS zijn het resultaat van jarenlang onderzoek, met meerdere partners, en onze reputatie op het gebied van de integratie van MHPSS-diensten wordt erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie en de sector.

 

Wat is de behandelingskloof in de geestelijke gezondheidszorg?

De behandelingskloof in de geestelijke gezondheidszorg verwijst naar de "kloof" die bestaat tussen de behoefte aan zorg, ondersteuning en behandeling, en de capaciteit van de gezondheidsstelsels en de diensten om die aan te bieden.

 

Ontdek hoe onze onderzoek en ontwikkeling hebben bijgedragen aan het dichten van de kloof op het gebied van geestelijke gezondheid in door conflicten getroffen gebieden.