Gezondheidszorg voor iedereen

placeholder

Iedereen heeft recht op toegang tot basis- en essentiële gezondheidszorg.

Verlenen van essentiële diensten

Gezondheid is een fundamenteel mensenrecht. Maar voor veel mensen die in landen leven die getroffen zijn door conflicten en rampen, is de toegang tot basisgezondheidszorg beperkt, omdat diensten verstoord zijn, ontbreken of buiten bereik zijn. HealthNet TPO zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, en bereikt de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en diegenen die in de meest afgelegen en door conflicten getroffen gebieden wonen. Mensen voelen zich gezonder, omdat ze betere toegang hebben tot gezondheidszorg. Wij ondersteunen en versterken gezondheidsvoorzieningen, variërend van lokale gezondheidscentra en mobiele klinieken tot district- en provinciale ziekenhuizen met meer dan 600 bedden en gespecialiseerde behandelingen. Onze programma's voor standaard immunisaties, de distributie van klamboes ter voorkoming van malaria en steun voor de behandeling en uitroeiing van tuberculose dragen bij aan de preventie en behandeling van infectieziekten. Onze inzet ondersteund de gezondheid van jonge vrouwen en gezinnen, door Moeder en Kindzorg te verbeteren en door seksuele en reproductieve gezondheidsrechten (SRGR) te promoten. Wij streven ernaar ondervoeding bij kinderen te voorkomen door therapeutische voedingsprogramma's aan te bieden en voorlichting te geven over voeding. Ook werken we samen met nationale ministeries van volksgezondheid en regeringen om gezondheidszorgsystemen te versterken, zodat ze de komende jaren adequate gezondheidszorg kunnen bieden waarin geestelijke gezondheidszorg is geïntegreerd.
Terug naar hoe wij te werk gaan