Afghanistan

placeholder

HealthNet TPO is een van de grootste NGO's op het gebied van gezondheidszorg in Afghanistan. Sinds 1994 ondersteunen wij het gezondheidssysteem en gemeenschappen in instabiele situaties. We werken op 4 gebieden in Afghanistan; we ondersteunen en versterken de infrastructuur van het gezondheidssysteem om de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren, we verbeteren de integratie van geestelijke gezondheidszorg in gezondheidsfaciliteiten, we bieden bescherming aan de meest kwetsbare in de samenleving en we versterken de veerkracht en capaciteit van mensen zodat ze hun eigen leven weer kunnen opbouwen.

De bevolking van Afghanistan heeft te kampen met meerdere crises, waaronder tientallen jaren van conflict, ontheemding, droogte, armoede en geringe investeringen in basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg. 18,4 miljoen mensen, bijna de helft van de bevolking, heeft humanitaire hulp nodig als gevolg van Covid-19, toenemende onveiligheid en natuurrampen.

De aanhoudende conflicten maken nog steeds veel slachtoffers onder de burgerbevolking en veroorzaken collaterale schade aan gezondheids- en onderwijsvoorzieningen. Het verstoord en vernietigd essentiële onderdelen van het leven, zoals de toegang tot water, elektriciteit en telecommunicatie. Zowel conflicten als natuurrampen hebben miljoenen mensen in Afghanistan uit hun huizen verdreven. In december 2019 waren er naar schatting 2,6 miljoen ontheemden (IDP's) in het land, waarvan ongeveer 0.4 miljoen nieuwe ontheemden door natuurrampen zouden zijn en 0.4 miljoen nieuwe ontheemden door conflicten en geweld.