Het ondersteunen van geestelijke gezondheid in Afghanistan

placeholder

Er is geen gezondheid zonder geestelijke gezondheid. HealthNet TPO zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning. Vooral de meest kwetsbare en moeilijk te bereiken gemeenschappen in fragiele conflict- en geweld getroffen omgevingen waar toegang tot of beschikbaarheid van dergelijke zorg ontbreekt.

Geestelijke gezondheid in Afghanistan

Het aantal geestelijke gezondheidsproblemen in Afghanistan is alarmerend hoog, als gevolg van de aanhoudende trauma's en het lijden door conflicten, armoede en persoonlijk verlies. Maar stigma's die verbonden zijn aan geestelijke gezondheid en een gebrek aan adequate geestelijke gezondheidszorg, met name in gebieden die het zwaarst getroffen zijn door conflicten, zorgen ervoor dat velen door de mazen van het net glippen.

Sinds 2015 verbeteren we de toegang tot en de kwaliteit van geestelijke gezondheidsdiensten voor de bevolking van Afghanistan. HealthNet TPO has been improving access to and quality of mental health and psychosocial support (MHPSS) services for the people of Afghanistan since 2015, with support from the European Union (EU). Onze MHPSS-interventies volgen twee routes: (1) het verbeteren van de beschikbaarheid van MHPSS-diensten binnen openbare gezondheidsvoorzieningen door het aantal opgeleide MHPSS-medewerkers te verhogen; (2) het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van geestelijke gezondheidsdiensten op gemeenschapsniveau en op scholen.

Health Social Counsellors

Health Social Counsellors (HSCs) bieden psychologische eerste hulp, psychosociale begeleiding en doorverwijzing naar gespecialiseerde ondersteuning voor mensen met psychische en psychosociale problemen. Zij werken zowel in gezondheidsinstellingen als in gemeenschappen en zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Via het tweejarige Health Social Counsellor opleidingsprogramma wil HealthNet TPO dat er in elke openbare gezondheidsinstelling HSC's worden gevestigd. Eerder opgeleide psychosociale hulpverleners, uit een eerder door de EU gefinancierd opleidingsprogramma, zullen worden opgeleid tot HSC's om adequaat te kunnen inspelen op de opkomende gezondheidsbehoeften van de bevolking.

Integratie van de geestelijke gezondheid in het gezondheidsstelsel

Het trainen van medisch personeel, waaronder artsen, verpleegkundigen en verloskundigen, op het gebied van basis geestelijke gezondheid helpt het personeel bij het identificeren, behandelen en doorverwijzen van geestelijke gezondheids- en psychosociale problemen binnen openbare gezondheidsinstellingen. Vanwege het grote personeelsverloop en de veranderende omstandigheden op het gebied van geestelijke gezondheid, biedt HealthNet TPO training aan klinisch personeel op basis van het door de WHO goedgekeurde Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) trainingscurriculum.

Ondersteuning van de geestelijke gezondheid van kinderen

Voor het eerst in Afghanistan biedt HealthNet TPO MHPSS-diensten aan voor schoolkinderen met behulp van het School Mental Health Programme van de WHO. De dagelijkse stressfactoren kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het geestelijk welzijn van kinderen en jongeren en op hun opleiding. Door leraren op te leiden en de relatie tussen scholen en sociale gezondheidsconsulenten te versterken, ondersteunt HealthNet TPO het welzijn van kinderen en jongeren. Community health workers (CHWs) in de gemeenschap spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van de gezondheid en het welzijn van de leden van hun gemeenschap. Door CHWs te trainen in MHPSS helpt HealthNet TPO hen beter te reageren op psychische en psychosociale problemen.

Psychosociaal hulpverlener worden veranderde mijn leven en hielp me het leven van anderen te verbeteren

Afkomstig uit een klein, afgelegen dorp in de provincie Badakhsan, verwachtte Azita op 25-jarige leeftijd  niets van haar leven. Haar was geleerd niet groots te dromen, zich te gedragen als de vrouw die de maatschappij van haar verwachtte te zijn. Als gevolg daarvan voelde Azita zich erg geïsoleerd, had ze een extreem laag gevoel van eigenwaarde en zag ze haar leven als zinloos.

In 2019, deed Azita mee aan het psychosociale trainingsprogramma van HealthNet TPO om opgeleid te worden als psychosociale counselor. De opleiding stelde haar in staat haar eigen welzijn en kijk op haar wereld te verbeteren en de middelen te verwerven om anderen te helpen.

"De opleiding tot psychosociaal counselor heeft me in staat gesteld om vaardigheden op te bouwen en financiële mogelijkheden te hebben. Ik voel me niet langer geïsoleerd en heb meer zelfvertrouwen gekregen."

-

Azita werkt met veel vrouwen, begeleidt hen en stelt ze in staat hun eigen leven te veranderen. Ze begrijpen dat ontberingen niet de oorzaak zijn van geweld tegen vrouwen of kinderen, noch van depressie en verwaarlozing. Velen beginnen voor zichzelf met activiteiten die inkomen genereren, waardoor ze inkomsten opbouwen en de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van hun gezin versterken. Azita zal nu het opleidingsprogramma tot Health Social Counsellor afronden en haar vaardigheden verder ontwikkelen om meer mensen in moeilijke situaties te ondersteunen.

Met steun van

placeholder