Colombia

placeholder

Ons doel in Colombia is om de bescherming van vrouwen en meisjes te verbeteren door de toegang tot psychosociale zorg te vergroten en door een omgeving te creëren waarin vrouwen zich veilig kunnen voelen binnen hun gemeenschap en hun rechten kunnen realiseren. Door de gemeenschappen er bij te betrekken helpen we de sociale cohesie en collectieve actie te herstellen. Vrouwen worden sterker gemaakt en in staat gesteld actief deel te nemen aan activiteiten die conflictoplossing en vredesopbouw bevorderen.

Colombia wordt gekenmerkt door een onderdrukte burgerlijke ruimte, met een instabiel politiek klimaat en een diepgewortelde genderongelijkheid.

In 2016 maakte de ondertekening van het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC een officieel einde aan slepend conflict van meer dan 50 jaar. Het land heeft echter nog steeds te maken met veel geweld. De staat is onvoldoende aanwezig, vooral in plattelandsgebieden, waardoor gewelddadige criminele groepen de ruimte krijgen om te gedijen.

Schendingen van mensenrechten, gedwongen verhuizingen en aanhoudend geweld hebben grote psychosociale en mentale schade toegebracht aan individuen, gezinnen en gemeenschappen. De toegang tot diensten zoals gezondheidszorgdiensten voor slachtoffers van het conflict, is in vele delen van het land beperkt of verstoord.