Vrouwen pleiten vrede in Colombia

placeholder

Vrouwen die zich beschermd en weerbaar voelen zijn beter in staat om actieve deelnemers te worden aan vredesopbouw in hun gemeenschappen. HealthNet TPO ondersteunt vrouwen en meisjes door psychosociale ondersteuning te bieden en sterkere gemeenschapsnetwerken op te bouwen, zodat zij zich gesterkt voelen en in staat worden gesteld om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen voor duurzame vrede.

Vrouwen, vrede en veiligheid

Vijftig jaar gewapende strijd heeft diepe wonden achtergelaten bij de Colombiaanse bevolking. Slachtoffers van het conflict hebben hun sociale, culturele en gezinsleven zien verslechteren en gemarginaliseerde groepen hebben te maken gekregen met sociale en economische discriminatie, wat een verwoestend effect heeft gehad op hun geestelijke gezondheid. Vrouwen en meisjes lopen een groter risico om slachtoffer te worden van gedwongen verplaatsing en seksueel geweld. Risicofactoren variëren van hun betrokkenheid bij de verdediging van de mensenrechten, hun persoonlijke of familierelaties met leden van legale of illegale gewapende groepen, tot hun identiteit als inheemse, Afro-Colombiaanse of plattelandsvrouw te midden van een gewapend conflict.

Nu we de 20ste verjaardag vieren van de aanname van Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad (UNSCR 1325) over Vrouwen, Vrede en Veiligheid, zet HealthNet TPO zich in om de positieve bijdrage van vrouwen en jongeren aan duurzame vredesprocessen opnieuw te benadrukken. In Colombia moeten de stemmen aan de basis van het conflict worden erkend, ondersteund en gevierd. HealthNet TPO wil ervoor zorgen dat er geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning wordt geboden om menselijke relaties te herstellen en te ontwikkelen en mensen die door het conflict zijn getroffen in staat te stellen hun volledige potentieel te realiseren en een productief en vreedzaam leven te kunnen leiden. Er is echter nog een lange weg te gaan om het beschadigde sociale weefsel te herstellen en te zorgen voor adequate zorg en steun voor vrouwen en meisjes.

Voor de komende vijf jaar, van 2021 tot 2025, streven wij ernaar bij te dragen aan een duurzaam vredesproces in Colombia waarin vrouwen en meisjes dezelfde rechten en kansen hebben als mannen en jongens. Daartoe moeten gunstige omstandigheden worden gecreëerd om de participatie en het leiderschap van vrouwen in vredesopbouw op lokaal, territoriaal en nationaal niveau te versterken.

Lees meer over Colombia
placeholder

Bouwen aan veerkracht

HealthNet TPO ondersteunt vrouwen door hun kennis over onderhandelingen te vergroten , zodat zij kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Door vrouwen samen te brengen versterken we de betrokkenheid van de gemeenschap en vergroten we hun kennis en vermogen om zaken aan te pakken die hun geestelijke gezondheid en psychosociale welzijn beïnvloeden.

We zullen doorgaan met het mobiliseren van en nauw samenwerken met groepen in de gemeenschap om ervoor te zorgen dat slachtoffers van gendergerelateerd geweld toegang kunnen krijgen tot goede voorzieningen, mogelijkheden en veilige omgevingen waar ze zich veilig en beschermd voelen. Sinds 2016 is ons werk in Colombia, samen met onze partner LIMPAL, gericht op het opbouwen van de kracht en veerkracht van vrouwen in hun gemeenschappen. Dit is door lokale overheden erkend als iets wat blijvend is en grote impact met zich meebrengt. Wij zullen met deze groepen blijven werken en hen in contact blijven brengen met regionale en nationale instanties om te pleiten voor duurzame vrede en veiligheid. Bovendien zullen wij voortbouwen op onze technische deskundigheid op het gebied van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning om zorgverleners te verzorgen en vrouwelijke leiders te ondersteunen bij zelfhulp ondersteuning door middel van evidence based benaderingen.

Dit programma wordt uitgevoerd in het kader van het Nederlandse Nationale Actie Plan (NAP 1325) voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid en we zijn een onderdeel van een consortium van nationale en internationale NGO's, waaronder CODACOP, ICCO/Cordaid, LIMPAL en Ruta Pacifica.

Sonia's verhaal

“Sinds ik bij het project ben, ben ik veranderd. Ik begon meer mensen te ontmoeten en LIMPAL hielp me om mijn problemen te begrijpen en een oplossing te vinden. Ik heb een sterke band opgebouwd met de andere “Dappere Vrouwen”, we geven elkaar steun en advies. We vechten voor vrouwenrechten, voor gerechtigheid en om andere vrouwen de moed te geven om te ontsnappen aan gewelddadige relaties”.

 

Onze partners

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

Met steun van

placeholder