Bescherming bieden

placeholder

Zorgen dat mensen zich beschermd voelen, is een essentieel onderdeel van de verbetering van lichamelijke en geestelijke gezondheid en het welzijn van de mensen.

Bescherming voor de meest kwetsbaren

In landen die getroffen worden door conflicten, veroorzaken oorlog en geweld (in huis en daarbuiten) onveiligheid en mensen voelen zich niet beschermd. Wij streven ernaar deze bescherming te bieden aan iedereen, in het bijzonder aan de meest kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen, ouderen, gehandicapten, LGBTQI,  en mensen met psychosociale en mentale handicaps.

Hoe bieden we bescherming?

Wij verbeteren de toegang tot safe space en gespecialiseerde psychosociale zorg voor vrouwen en meisjes. We bieden psychosociale diensten en toegang (inclusief doorverwijzingen) tot gespecialiseerde diensten en gezondheidsdiensten voor overlevenden van seksueel en gendergerelateerd geweld. We bouwen de capaciteit van gemeenschapswerkers, medische professionals en gezondheidswerkers op, zodat zij de bronnen van psychologisch en sociaal leed kunnen identificeren en mee leren omgaan. aanpakken. Via scholing verbeteren wij de kennis en het bewustzijn van schadelijk gedrag en schadelijke praktijken in verband met geweld tegen vrouwen en meisjes. Preventie begint al vroeg in het leven, door samen te werken met verschillende actoren en met 'agents of change' om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen te bevorderen.

Terug naar hoe wij te werk gaan