Leaders of Peace in Zuid-Soedan

placeholder

Bouwen aan duurzame vrede en gendergelijkheid in Zuid-Soedan

Vrouwen, vrede en veiligheid

Het project Leaders of Peace wil een meer mondige en inclusieve omgeving creëren in Zuid-Soedan waar vrouwen en meisjes zich veiliger en sterker voelen en beter in staat zijn beter gebruik te maken van hun, zodat ze een invloedrijke rol kunnen spelen in conflictpreventie en duurzame vrede.

Door middel van gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg en psychosociale diensten helpt HealthNet TPO vrouwen, jongeren en gemeenschappen die getroffen zijn door een conflict, te genezen. Inspelen op deze behoeften is essentieel voor het opbouwen van vrede, en de rol van vrouwen hierin is belangrijk.

Schadelijke gendernormen

Vrouwen en meisjes in Zuid-Sudan kunnen niet bijdragen aan duurzame vredesprocessen door de grote mate van onveiligheid en de algemeen geaccepteerde schadelijke gendernormen.

De aanhoudende gevechten tussen verschillende bevolkingsgroepen het gebrek aan arbeidskansen en het hoge percentage alcoholisme hebben allemaal enorme gevolgen voor het psychosociale welzijn van vrouwen en meisjes. Zwak bestuur, gekenmerkt door een hoge mate van onschendbaarheid van de plegers van seksueel en gendergerelateerd geweld zorgt er voor dat de plegers vaak aan berechting ontsnappen. Overlevenden dragen de last van angst, een stigma en hebben vaak seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder HIV/AIDS en hebben geen kansen om hun gelijk te halen.

Lees meer over Zuid-Soedan
placeholder
Schoolkinderen komen samen tijdens de viering van de 16 dagen van activisme om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Psychosocial Focal Points

Psychosociale focal points (PFP's) zijn onze lokale ”agents of change”. Als opgeleide  leden van hun gemeenschap ondersteunen zij de geestelijke gezondheid en psychosociale behoeften van vrouwen en jongeren in hun gemeenschap. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor vrouwen en meisjes die SGBV hebben overleefd, en ondersteunen hen in alle fasen om er weer bovenop te komen.

De rol van de PFP's omvat:

  • In kaart brengen van de behoeften en diensten binnen hun gemeenschappen.
  • Doorverwijzingssystemen ontwikkelen voor mensen naar gezondheidszorg voorzieningen, gespecialiseerde hulpdiensten voor SGBV, juridische ondersteuning en beschermingsdiensten zoals blijfvanmijnlijf huizen..
  • Psychosociale steun verlenen aan vrouwen en meisjes die SGBV hebben overleefd en aan personen met psychische problemen.
  • Bewustmaking van geestelijke gezondheid via vrouwen- en jeugdgroepen, scholen en gemeenschapswerk, en bevordering van zelfzorg en gezond leven.

 

HealthNet TPO koppelt gevormde steungroepen aan regionale en nationale belangenbehartigingsprocessen voor vrede en veiligheid in Zuid-Sudan, en begeleidt hen in het procesvanuit evidence-based benaderingen.

 

"Na een opleiding tot psychosociaal contactpersoon, ondersteun ik nu jonge meisjes op de middelbare school bij het uiten van hun zorgen. In mijn gemeenschap zijn er niet genoeg vrouwelijke leerkrachten die kunnen luisteren naar de jongvolwassen meisjes en de uitdagingen die ze doormaken"

Alice, PFP in Nimule, Zuid-Soedan.

Modi's Story

Modi is één van de meer dan 50 PFP's die vrouwen en meisjes helpen in haar gemeenschap in Yambio, Zuid-Sudan.

Nadat ze zelf een gewelddadig huwelijk had overleefd, verliet Modi haar man en besloot ze terug naar school te gaan, terwijl ze voor haar dochter zorgde. Nu gebruikt ze haar ervaring om andere vrouwen die slachtoffer zijn van misbruik in haar gemeenschap te helpen en biedt ze psychosociale steun als PFP.

Modi komt op voor vrouwenrechten en brengt vrouwen samen om hun ervaringen te delen, sterke banden met elkaar te smeden en elkaar te steunen. Ze creëert bewustzijn over SGBV en vindt dat elke vrouw de kans verdient om te werken en in haar eigen levensonderhoud te voorzien,  te leven zonder geweld.

"De training die ik kreeg over gendergerelateerd geweld en psychosociale ondersteuning ging over de meeste problemen die onze mensen in de gemeenschap treffen. Ik ben blij dat ik aan deze training heb deelgenomen, want er kwam zoveel aan bod waar ik op terug kan kijken. Nu ben ik voorzien van de juiste kennis om mijn mensen in de gemeenschap te  helpen."

placeholder
PFP verzorgt een training over zelfzorg om het welzijn van vrouwen in Terekeka, Zuid-Soedan te ondersteunen.

Zelfzorg

Zelfzorg is een belangrijk onderdeel van het zich gezond en mentaal goed voelen en het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Vrouwen die in moeilijke omstandigheden leven, krijgen door zelfzorg instrumenten en technieken aangereikt om beter om te gaan met dagelijkse stressfactoren, waardoor ze een centrale rol kunnen spelen in hun eigen gezondheid en welzijn.

Een van de activiteiten van de PFP's is het geven van trainingen over zelfzorg aan vrouwen- en jeugdgroepen. De PFP's maken hen bewust van geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder angst en depressie, en helpen hen hun stress te beheersen.

Tijdens een training kregen vrouwen in Terekeka County ademhalingsoefening om lichaam en geest te ontspannen - een oefening die ze thuis konden oefenen. Deze training is slechts een van de manieren waarop HealthNet TPO vrouwen en jongeren op gemeenschapsniveau ondersteunt om hun welzijn en geestelijke gezondheid te verbeteren. Door vrouwen via deze groepen samen te brengen, worden netwerken en ondersteuninssystemen gevormd, wat gezamenlijke genezing bevordert.

placeholder
Medewerkers van HealthNet TPO spreken met schoolkinderen in Terekeka over geestelijke gezondheid.

Champions of Change

Champions of Change richt zich op jongeren om gendergelijkheid en de rechten van meisjes te bevorderen. Onder leiding van onze partnerorganisatie Plan International zorgen schoolactiviteiten ervoor dat meisjes hun rechten kennen, dat jongens zich inzetten voor gendergelijkheid en dat leeftijdsgenoten zich inzetten voor sociale verandering.

HealthNet TPO heeft op enkele basisscholen en middelbare scholen een School Health Corner opgericht, waar meisjes en jongens terecht kunnen voor geestelijke en psychosociale gezondheidszorg en seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

Hier kunnen meisjes en jongens leren over hun welzijn, geestelijke gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid. Als veilige ruimte voor kinderen kunnen zij bij de Health Corner terecht voor steun wanneer zij het moeilijk hebben.

Wekelijkse sessies op meerdere scholen stimuleren discussies over gender, en meisjes en jongens praten over sommige ongelijkheden die ze thuis en zelfs op school hebben gezien. De sessies stimuleren meisjes en jongens om hun kennis, houding en vaardigheden op te bouwen op basis van hun eigen ervaringen. Door een element van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning te bieden, zorgt HealthNet TPO ervoor dat de meisjes en jongens beschermd en ondersteund worden tijdens deze gesprekken.

placeholder
Middelbare meisjes nemen deel aan de Champion for Change-sessie over gendergelijkheid.

Onze partners

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Nederlandse Nationale Actieplan voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid en als onderdeel van een consortium van nationale en internationale NGO's, waaronder Assistance Mission for Africa (AMA), EVE, PAX en PLAN International.

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder