Welzijn

placeholder

Er is geen gezondheid zonder geestelijke gezondheid.

Geest en lichaam

Het bereiken van een goede staat van welzijn is wat wij nastreven in al onze projecten, of ze nu gericht zijn op lichamelijke gezondheid, psychosociale ondersteuning of ziektepreventie. Onze projecten zijn niet succesvol als ze het welzijn en de geestelijke gezondheid niet bevorderen. Lichamelijke gezondheid kan niet los worden gezien van geestelijke gezondheid. Als je je niet goed voelt, kun je je ook verdrietig en ongemotiveerd voelen, vooral als je geen toegang hebt tot de zorg die je nodig hebt. Welzijn en een goede geestelijke gezondheid betekenen niet noodzakelijk dat je vrij bent van een psychische aandoening. Welzijn is wanneer je je goed voelt in jezelf, in je geest en in je lichaam. En het hebben van een gezonde gemoedstoestand is essentieel voor mensen om te kunnen omgaan met, te herstellen van, en hun leven (weer) op te bouwen na de gruwelijkheden van oorlog, rampen, geweld en crises. Psychosociale steun en geestelijke gezondheidszorg worden echter vaak vergeten, zijn schaars of verstoord in landen die door conflicten zijn getroffen. Factoren die van invloed zijn op een slechte geestelijke gezondheid komen allemaal voor in de landen waar wij werken. Gebrek aan werkgelegenheid, voedselonzekerheid, slechte toegang tot gezondheidszorg, slecht onderwijs, armoede, sociale uitsluiting, slechte huisvesting. Dit zijn allemaal zaken die je geestelijke gezondheid en welzijn beïnvloeden.

Wat is geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning?

Geestelijke gezondheids- en psychosociale ondersteuning verwijst naar elke vorm van ondersteuning die het psychosociale welzijn beschermt of verbetert, of psychische aandoeningen voorkomt en behandelt.

We werken op 4 verschillende niveaus om een goed welzijn en een goede geestelijke gezondheid te ondersteunen

1) zorgen dat basisvoorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn, 2) het activeren van sociale netwerken en gemeenschapsactiviteiten, 3) niet-gespecialiseerde geestelijke gezondheidsdiensten aanbieden - dit omvat één op één en groepsbehandeling met eerstelijnsgezondheidszorg personeel en vrijwilligers uit de gemeenschap, 4) het verbeteren van de toegang tot gespecialiseerde diensten voor mensen die verdere behandeling of overleg nodig hebben. Onze professionals op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg zijn onze gezondheidswerkers, leraren, gemeenschapsleiders en psychosociale ondersteuners steunpunten, evenals artsen en medisch personeel. Deze mensen zijn van vitaal belang voor onze projecten en bieden psychosociale ondersteuning in hun gemeenschappen, via hun scholen en naast de 'fysieke' gezondheidszorg in plaatselijke gezondheidsinstellingen en ziekenhuizen.