Zuid-Soedan

placeholder

Sinds 1995 is HealthNet TPO operationeel in Zuid-Soedan en biedt primaire gezondheidszorg en ziekenhuiszorg. We houden ons bezig met interventies op het gebied van de gezondheidszorg. Onze programma's zijn ontworpen om nationale gezondheidszorgsystemen te versterken en om de veerkracht van gemeenschappen en netwerken van diverse gemeenschappen op te bouwen.

Onze programma's voorzien niet alleen in basisbehoeften en essentiële gezondheidszorg, maar zijn ook gericht op malariapreventie, WASH (water, sanitatie en hygiëne) en de preventie van hiv/aids, dragen bij aan een betere geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn door betrokkenheid van de gemeenschap en het voorkomen van seksueel en gendergerelateerd geweld. Wij werken samen met lokale overheidsinstanties en via de actieve betrokkenheid van leiders en structuren uit de gemeenschap.

De Republiek Zuid-Soedan, 's werelds jongste natie, werd op 9 juli 2011 onafhankelijk, na vijf decennia van burgeroorlog. Sindsdien heeft het land twee oorlogen en verschillende gewelddadige conflicten tussen gemeenschappen meegemaakt, waardoor miljoenen burgers gedwongen werden hun toevlucht te zoeken in de buurlanden, terwijl velen ontheemd zijn gebleven. Het aanhoudende gewapende conflict en het geweld tussen de gemeenschappen hebben de reeds zwakke stelsels voor gezondheidszorg en de sociale vangnetten verslechterd, waardoor het land steeds afhankelijker is geworden van internationale hulp en steun.

De politieke, economische en veiligheidssituatie in het land blijft fragiel en onstabiel. Wijdverspreide conflicten tussen gemeenschappen, seksueel en gendergerelateerd geweld, toenemende armoede en werkloosheid, gebrek aan toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, schending van de mensenrechten, buitensporige bureaucratische belemmeringen en het ontbreken van lokale economische mogelijkheden hebben meer dan 7 miljoen mensen gedwongen een beroep te doen op humanitaire hulp om hun gezondheid, bestaansmiddelen en welzijn te verkrijgen en behouden.